Sjamanistisch werk

 

Soms stagneert onze ontwikkeling, stroomt het leven niet zoals we hopen of verwachten of gaat onze zoektocht verder en verder omdat we innerlijk weten dat er nog meer is dan wat dat, wat we leven.
Alles is altijd in of rond jou aanwezig, maar soms kan je niet meer in contact komen met bepaalde delen van jezelf. Een sjamanistische healing kan jou helpen om terug te vinden wat verloren leek, bijvoorbeeld jou terugbrengen bij je kracht, of juist bij je zachtheid. Maar net wat bij jou nodig is in dit moment.

Ik werk met de medicijnplanten uit Zuid-Amerika, met muziek, met stem, met paarden, en met de kracht van moeder Aarde. Een ontmoeting met de paarden vindt altijd buiten plaats, tussen de elementen, samen met de vogels, de bomen, de planten, de wind.

Voor een ontmoeting vraag ik 50,- euro.

Hier onder leg ik uit wat ik onder medicijn en onder heling of healing versta. Zodat, wanneer je bij mij een sessie of een ceremonie volgt, je begrijpt vanuit welk perspectief ik dit doe.

Wat versta ik onder ziekte?

Een ziekte begint bij een trauma, een fysieke klap of een intense schrik. Dit veroorzaakt spanning of stress in het lichaam. Dieren schudden zich een keer uit en kunnen daarmee de spanning direct lossen. Mensen doen dat niet, zij zetten het vast in hun lichaam en bevriezen op die plek. Deze bevriezing zorgt ervoor dat de energetische stroming in het lichaam stagneert waarmee er punten in het lichaam aan te wijzen zijn waarvan je kan gaan verwachten dat zich daar ziekte gaat manifesteren. Je kunt dat ook zelf vaststellen wanneer bij jou een trauma wordt geraakt, dan voel je je koud en je gaat soms trillen of beven. Tevens treed er een overlevingsmechanisme in werking waarmee een deel van ons-zelf wordt afgescheiden en een veilig heenkomen zoekt (vaak buiten het lichaam) en een nieuw overlevingsdeel is geboren in ons. Als je hier meer over wilt lezen dan kan ik de boeken van professor Franz Ruppert aanbevelen, waar ik scholing heb gevolgd in het werken met deze verschillende delen. 

 
Ziekte kan zich ook uiten door middel van psychische spanningen.
Overigens ben ik er van overtuigd dat ieder mens ook voorouderlijke trauma’s meedraagt, waar bovenop dan de ervaringen van dit leven worden opgestapeld. Ik bedoel hier niet specifiek vorige levens mee (reïncarnatie), maar de trauma’s en spanningen die jouw ouders bij zich hebben (gehad).
En, ons grootste trauma is de geboorte in dit leven! Vanuit ons al-bewustzijn worden we geboren in afgescheidenheid en eenzaamheid.
 
Om al de bovenstaande redenen (wat mijn overtuiging is, wat dus niet per se ‘de waarheid’ is) geloof ik niet in het genezen van mensen door middel van medicatie, zoals deze door de reguliere artsen worden voorgeschreven. Iemand schreef eens dat de reguliere artsen te vergelijken zijn met automonteurs die in plaats van de storing in de auto te verhelpen, de waarschuwingslampjes gaan vervangen. Daarmee is de storing in de auto niet verdwenen. En tegelijkertijd, als het wel jouw overtuiging is, dan zal het jou ook helpen! Het is tenslotte jouw bewustzijn waarin alles gebeurt, en jij bent degene die het genezingsproces gaat toelaten, of niet.
 
 
Medicijn

Wat zijn de medicijnen waarmee ik werk?
Wanneer je bij mij een sessie doet of een traject volgt, kunnen we samen onderzoeken wat bij jou past. Ben je gevoelig voor muziek? Hou je van dieren? Ben je graag in de natuur?
Voor mij zijn dit voorbeelden van medicijnen waarmee ik kan werken om jou te ondersteunen. Bijvoorbeeld samen met de paarden, of in de natuur waarbij we ons laten influisteren door de wind en de vogels. Of dansend in de regen, zingend aan het water. Het is jouw proces en ik doe (samen met jou) wat nodig is voor jouw genezing.

Ik werk ook met energetische middelen. Dat wil zeggen dat ik de trilling of de energie van planten, kruiden, spirits, of wat er maar nodig is, kan overbrengen aan jou. Tijdens de sessie stem ik me af op jou en als vanzelf weet ik wat er bij jou ondersteunend kan werken. Dat betekent dat we niets hoeven aan te schaffen of in te brengen, alles is aanwezig in trilling om dienstbaar te zijn aan jouw genezing. Maar meestal werk ik met tastbare medicijnplanten ter ondersteuning, omdat het fysieke lichaam vaak de fysieke planten nodig heeft om los te kunnen laten wat er vast zit.
 
 
Heling

Wat versta ik onder heling? Naar mijn beleving zijn we allemaal heel, wezens waar alles op en aan zit. Maar door wat ik hierboven heb benoemd, zijn delen van onszelf verdreven uit ons bewustzijn, ons bewuste leven. Ze zijn wel degelijk aanwezig, maar niet meer bereikbaar vanuit ons dagelijks leven. Door met de medicijnen te werken ervaren mensen meer heelheid, waarmee je eigenlijk kunt zeggen dat ze de verloren delen van zichzelf terug kunnen incarneren, kunnen belichamen. En ze daarmee met hernieuwde energie kunnen leven.