Ceremonies

Systemische ceremonie voor een plaats

Is er een plek waarvan jij weet dat er een healing mag gebeuren? Dat er iets is wat gezien of geëerd wil worden? In overleg stellen we samen met jou een ceremonie samen om deze plek de eer te geven die het vraagt en die het verdient.
Ik organiseer systemische ceremonies waarbij de ceremonie een extra dimensie krijgt en er alles kan bovenkomen wat er op die plek speelt. De ongeziene en ongehoorde delen krijgen een stem en een vorm en kunnen daardoor geëerd worden.

Waarom is dit belangrijk? Op veel plaatsen op aarde zijn situaties (geweest) waarbij bijvoorbeeld mensen zijn gesneuveld, mensen die zich hebben opgeofferd voor het land. Wanneer deze niet gezien en gehoord zijn geweest komt dit terug in stagnatie en problemen op deze plek. Door het doen van een systemische ceremonie ontstaan er lucht, licht en nieuwe mogelijkheden. Prijs op aanvraag.

 

Ceremonie voor een speciale gebeurtenis

Heb je een speciale gebeurtenis in het verschiet, en wil je het zelf vormgeven zoals het bij jou past? Er een heilige ceremonie van maken waarbij alles tot zijn recht komt? Ik kan samen met jou een ceremonie vormgeven zoals het bij jou of jullie past. Ik kan eventueel ook de ceremonie leiden, of jou ondersteunen om dit zelf te doen. Alles gaat in samenspraak en overleg. Prijs op aanvraag.

Wat is dat nou precies, een ceremonie?

Een ceremonie is een markering van een moment, je creëert als het ware een heilig moment in de tijd, een moment op later steeds weer naar terug te kunnen. Het is een manier om iets te accentueren, bijvoorbeeld een moment van verbinding (als twee mensen elkaar trouw beloven). Of een moment van rouw (wanneer er iets is gebeurd wat aandacht nodig heeft en waar we een moment van rouw voor creëren). Of wanneer er iets bijzonders te vieren is (bijvoorbeeld de geboorte van een kind). Een ceremonie is altijd heel persoonlijk, het bestaat uit verschillende elementen die de deelnemers zelf aandragen. Er is geen bestaand format of routine, het is organisch en dynamisch. Juist om die twee elementen, het organische en het dynamische, is het heel goed samen te voegen met systemisch werk.
 

Plaats-ceremonies

Ik maak ook ceremonies op of voor bepaalde plaatsen. Wanneer er bijvoorbeeld een project gaande is wat stagneert. Of bijvoorbeeld voor een plaats in een stad of dorp waarvan men wil weten waarom juist daar steeds iets voorvalt en men zich daar heel onprettig voelt. Dan maken we een ceremonie waarbij we de focus leggen op het helder krijgen van de achtergrond van wat er zichtbaar is. Zo heb ik al meegemaakt dat de Spaanse inquisitie een rol speelde in een project, en een andere keer speelden de monniken die gestorven zijn bij het inpolderen van land een sleutelrol. Beiden zijn voorbeelden van situaties waarbij de overledenen niet gezien of gehoord zijn en waarbij er later altijd nieuwe problemen ontstaan in ons dagdagelijks leven.
 

Systemische ceremonie

In een systemische ceremonie zijn er kenmerken terug te vinden van een ceremonie, zoals bijvoorbeeld het samen maken van muziek, zingen en/of dansen. Of zoals het uitspreken van de intenties van de deelnemers en handelingen verrichten met grote aandacht (bijvoorbeeld vuur maken of een symbool tekenen). Het systemische element laten we als vanzelf verschijnen. Door de intenties van de deelnemers in de kring toe te voegen, krijgt de kring een bepaalde lading en een richting. Het is heel lastig om dit onder woorden te brengen, het is iets wat je het beste een keer kunt ervaren om het echt te kunnen bevatten. Een aantal van de deelnemers krijgt ineens de aandrang om in de kring te gaan staan, te gaan verzitten of van plaats te veranderen. Soms zijn er ook ineens woorden die gezegd gaan worden of gebaren die gemaakt worden. Alles bij elkaar vormt zich hiermee een opstelling en krijgen de intenties en de vragen die gesteld zijn, richting. En wordt duidelijk waarom het project stagneert, of waarom men zich zo onprettig voelt op die bepaalde plaats.
 
Wil je zelf een ceremonie maken, maar je weet niet precies hoe? Ik kan jou op weg helpen, of de ceremonie leiden, mocht je dat willen. Alles is bespreekbaar! Stuur mij een bericht voor meer informatie.